สล็อตแตกง่าย

สล็อตแตกง่าย

สล็อตแตกง่ายใจมากกว่าการพูดพล่อย

สล็อตแตกง่ายใจมากกว่าการพูดพล่อย

สล็อตแตกง่าย ปัญหาที่น่าหนักใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเรียนภาษาก็คือ เกือบทุกคนเต็มใจที่จะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของภาษา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์จากสาขาอื่นๆ ที่น่าจะรู้ดีกว่านี้ สิ่งนี้ไม่เป็นความจริงเมื่อมีการศึกษา เช่น การควบคุมไตหรือมอเตอร์ ภาษาถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่ให้สิทธิ์การเก็งกำไรที่ไม่มีข้อจำกัด แม้จะมีสัญชาตญาณทั่วไปทั้งหมด แต่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของภาษานั้นต้องการความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค The Symbolic Speciesของ Terrence...

Continue reading...